Hemkörning ingår för
alla produkter!
Hemkörning
ingår för alla
produkter!

Generell Information om Ved

I Sverige värms 20–25% av alla villor upp med vedeldning som huvudsaklig värmekälla. Vedeldning är människans äldsta sätt att alstra värme för uppvärmning av bostäder och för matlagning.

Vedens värmeinnehåll följer i stort, den densitet (kg per kubikmeter) som veden har. Generellt har ved med hög densitet (såsom bok och ek), en långsam utbränning i träkolfasen. Ved med riktigt hög densitet behöver ofta brinna tillsammans med ved med lägre densitet för att den ska bränna ut helt. All helt torr ved har ett effektivt värmevärde i området 18,5 till 19,0 MJ/kg. (MJ är Mega Joule, varav en MJ är ungefär 280 Wh.)

Fukt i veden reducerar det effektiva värmevärdet. Tabellen nedan visar det effektiva värmevärdet per kubikmeter för olika vedsorter vid 20 % fukthalt.

Veddensitet och effektiva värmevärden (vid 20% fukthalt) för några vanliga vedslag. (Wikipedia)
Vedslag Veddensitet, kg/m3 Effektivt värmevärde, kWh/m3
Björk 610 2 420
Bok 680 2 700
Gran 430 1 710
Tall 490 1 950
Veddensitet och effektiva värmevärden (vid 20% fukthalt) för några vanliga vedslag. (Wikipedia)
Vedslag Veddensitet, kg/m3 Effektivt värmevärde, MJ/m3 Effektivt värmevärde, kWh/m3
Björk 610 8 730 2 420
Bok 680 9 730 2 700
Gran 430 6 150 1 710
Tall 490 7 010 1 950

Gammal erfarenhet säger att ved ska fällas på vintern, kapas och klyvas före midsommar och sedan få torka under tak. Färsk ved innehåller cirka 60 procent vatten. Ved torkad i en väl ventilerad vedbod har en fukthalt på 15-20 procent, vilket är utmärkt. Ved som fått torka utomhus under skydd av tak har en fukthalt på 20-30 procent. Om fukthalten är högre än 30 procent bör den inte eldas.

(Wikipedia)